نظرسنجی
 
1. با توجه به پیشرفت فن آوری اطلاعات از نظر شما عزیزان كدام یك از راههای زیر جهت ارتباط با اولیای مدرسه بهتر است؟ 
 
تماس با ما
 
گیرنده
نام*
پست الکترونیکی *
تلفن *
پیام *
 
 
تماس با ما
 
 


   

 
 
آدرس : پاسداران،رو به روی برج سفید،ابتدای بوستان ششم،مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری (س)